Bilgisayarlı Kalıp Sisteminde Kullanılan Donanımlar

Bilgisayarlı modelistlik makinalar

Dijit Masası

Elde hazırlanmış kalıpları bilgisayar ortamına aktarma işlemi dijit masası ile yapılabilir. Dijit masası bir kablo ile bilgisayara bağlanır. Dijit masası üzerinde bir matrix menü ve yine masaya bağlı bir dijit mousu (fare) vardır. Dijit masası ya manyetik bir alandan oluşan masa (Büyük bir resim masasına benzer.) ya da büyük bir tarayıcı (Daha çok büyük bir fotokopi cihazına benzer.) şeklinde tasarlanmıştır. Ancak tarayıcı şeklinde tasarlanan dijit masaları çok daha hızlı bir şekilde veri aktarma imkânı sunmasına karşın bilgisayar ortamına aktarılan kalıplar istenen standartlarda olmamaktadır.

Manyetik masa şeklinde tasarlanan dijit masalarında veri aktarımı masaya bağlı bulunan bir kalem ya da bir dijit mousu (fare) ile yapılır. Dijit mouse (fare) kullanarak yapılan veri aktarımı, daha doğru sonuçlar ve kullanım kolaylığı sağladığı için, kalemden
daha fazla tercih edilmektedir.

Piyasada kullanılan birçok farklı ebatta dijit masası bulunmaktadır. Hangi ebatta masa tercih edileceğine çalışılan ürün cinsi göz önünde bulundurularak karar verilir. Dijit edilecek kalıplar dijit masası üzerine bantla sabitlenir ve dijit mousu (fare) kullanılarak kalıpların köşe noktaları, düz çizgileri, eğri çizgileri tanımlanır. Parça içindeki çıt yerleri, düz boy ipliği gibi işaretler ve cep yeri gibi iç parçalar da bilgisayar ekranına aktarılır. Kapalı parçalar veya kumaş katı olan parçalar da dijit işlemi esnasında bilgisayara tanıtılır.

Eğer kalıpların düz boy iplikleri, dijit masası üzerine yatay veya düşey eksende tam olarak düz bir şekilde yapıştırılamadıysa dijit işlemi sonunda kalıplar bilgisayar ortamına düz boy iplikleri kaymış bir şekilde gelebilir. Bu kaymaları bilgisayar ortamında düzeltmek mümkündür.

Dijit Mouse’u (Fare)
Dijit mouse’u (Fare), kullanılan sisteme göre farklılıklar göstermekle beraber, üzerinde alfa nümerik bir tuş takımı ile imleç olarak kullanılan daire içinde bir “+” işareti bulunmaktadır.

Dijit masası ve mouse’unu (Fare) kullanarak kalıpları bilgisayara aktarmak belli bir bilgi birikimini ve tecrübeyi gerekir. Dijit işlemi esnasında mouse’un (Fare) “+” işareti, kalıbın kenar noktalarını gösterecek şekilde yerleştirilir ve nokta, çıt yeri, seri yeri, düz iplik,
pens ucu, çizgi gibi yerler kullanılan sisteme uygun tuşlarla ve uygun sırayla tanımlanır. Kavisli yerlerde nokta sayısı ve nokta aralıkları, çizilen kavise uygun bir şekilde belirlenir. Dijit mouse’u (Fare) kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat etmek gerekmektedir:

·         Mouse’unun (Fare) “+” işareti kalıp kenarlarına denk gelecek şekilde yerleştirilmelidir.

·         Dijit işlemi saat yönünde yapılmalıdır.

·         Nokta, çıt yeri, seri yeri, düz iplik, pens ucu, çizgi gibi yerler kullanılan sisteme uygun tuşlarla tanımlanmalıdır.

·         Kavisli yerlerde nokta sayısı ve nokta aralıkları kavisi tam olarak verebilecek şekilde belirlenmelidir.

·         Kalıpların girişi tamamlandıktan sonra kalıbı kapatmak için ilk alınan başlangıç noktası üzerine gelinerek işlem bitirilmelidir.

Plotter (Çizici)
Kalıp hazırlama programında hazırlanan kalıpların ya da pastal planı hazırlama programında hazırlanan pastalların bire bir boyutlarda çıktısını almak için kullanılan geniş enli çizim makineleridir. Plotter ile hassas, net ve kaliteli çizimler yapılabilir.
Plotterler bilgisayar kontrollü setlerdir. Mürekkep püskürtmeli, kalemli, kartuşlu olmak üzere farklı yapıda olanları vardır.

Plotteri kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat etmek gerekmektedir:

·         Plotter cihazına farklı genişlikte kâğıt takıldığında bilgisayardaki plotter parametreleri uygun şekilde değiştirilmelidir.

·         Kullanılabilir kâğıt eni duruma göre 1–3 cm eksik gösterilmelidir.

·         Mürekkep püskürtmeli plotter’larda kullanımla beraber plotter delikleri tıkanabilir. Düzenli olarak kontrolleri yapılarak temizlenmelidir.

·         Plotter’ların ayda bir kez kalibrasyon ayarlarının yapılması gerekmektedir.

·         Kalibrasyon ayarı; bilgisayardan gönderilen ölçülerle plotter’dan çıkan ölçülerin birbirini tutup tutmadığının kontrolüdür. Bu kontrol sonucunda ölçülerin tutmadığı görülürse kullanılan sisteme uygun bir şekilde ayarların yapılması gerekir.

Leave a Reply

BİLGİSAYARLI MODELİSTLİK EĞİTİMLERİMİZ BAŞLADI! Telefon: 0 212 641 13 13 ARA
+ +